heimwärts

Fabjan Hafner gewidmet |

domov

posvečeno Fabjanu Hafnerju |


Kot je menda obče znano, umetnost ne nastaja v brezzračnem prostoru. S seizmografsko  občutljivostjo  se  odziva  na  vse  premike  v  družbi  in  v ljudeh. Posebna pretanjenost ustvarjalcev omogoča tako poglobljen popis dejanskega stanja kakor tudi navdihnjen pogled v prihodnost.

Pod  geslom  „zdoma  /  fern  der  heimat“  se  je  14.  avgusta  2016  pričel tematski triletni cikel prireditve TRIVIUM, ki se bo v naslednjih dveh letih pod geslom „domov / heimwärts“ in „doma / daheim“ posvečal umetniški vmesni bilanci, zastavljal prepotrebna vprašanja in izražal občutenja, ki ne samo te dni begajo in tarejo nas vse.

Pojem  TRIVIUM  označuje  že  poldrugo  desetletje  večpanožno,  čezmejno srečanje glasbenikov, književnikov in likovnikov, ki se srečujejo od začetka novega tisočletja vsako leto 14. avgusta – na predvečer »Velikega Šmarna« ali  po  domače  »Gospojnice«  –  v  romarski  cerkvi  na  Sveti  Hemi  nad Globasnico. Prastaro  svetišče  tako  iz  leta  v  leto  postane  vsaj  za  trajanje večera  in  poletne  noči  srečevališče,  kjer  se  umetniške  zvrsti  dotikajo, stikajo in vzajemno oplajajo.

Po umetniškem sporedu se bodo občinstvo in umetniki mudili in kramljali še dolgo v noč ob jedači in pijači pod orjaškimi vejami stoletne lipe.


Kunst entsteht bekanntlich nicht im luftleeren Raum. Seismographisch registriert sie, was in den Menschen und der Gesellschaft umgeht.

Die spezifische Sensibilität der Kreativen ermöglicht sowohl kritische Würdigung wie auch vorwegnehmenden Ausblick.

Was mit  „fern der heimat / zdoma“ am 14. August 2016 begonnen hat, findet seine Fortführung in den zwei folgenden Jahren TRIVIUM und stehen mit „heimwärts / domov“ und „daheim / doma“ im Zeichen einer künstlerischen Zwischenbilanz, die notwendige Fragen stellt und Gefühlen Ausdruck verleiht, die uns zurzeit alle bewegen.

Kreative Köpfe aus den Bereichen Bildende Kunst, Musik und Literatur werden am 14. August – dem Vorabend des „Großen Frauentages“, wie das Fest Mariä Himmelfahrt im Volksmund heißt – in der Wallfahrtskirche auf dem Hemma-Berg oberhalb von Globasnitz | Globasnica im künstlerischen Austausch den Kult-Ort unweit der heilkräftigen Quelle einen Abend und eine Sommernacht lang zum Kultur-Ort erklären.

Im Anschluss an das Kulturprogramm sind Publikum und Künstler wie jedes Jahr eingeladen, noch gemeinsam bei Speis und Trank unter der jahrhundertealten Linde vor der Kirche zu verweilen.

 

 

Werbeanzeigen